Untitled Document
 
Untitled Document
 
        

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เทควันโด

        

 

รับสมัครเรียน เทควันโด
รับเด็กอายุ  5  ปีขึ้นไปเรียน วันเสาร์  หรือ วันอาทิตย์
เวลา  10.00 – 11.30
         13.00 – 14.30
         14.30 – 16.00
        16.00 – 17.30
อัตราค่าเรียน  800 บาท ต่อเดือน
เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง
สถานที่เรียน ยิมเทควันโด ชั้น 3
   
ดูแลการสอนโดย
 “คุณครูจตุพล   ยอดอัญมณีวงศ์”

 - ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ได้รับบัตรประจำตัว ผู้ฝึกสอนระดับชาติ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 - ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดโลก สายดำขั้นสูง  (บัตรคุณวุฒิสายดำดั้ง4)
 - ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Sea Game ครั้งที่ 21 ณ ประเทศมาเลเซีย

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายธุรการ ชั้น 1

สาขา  EQ-SQUARE  (หางดง)


วันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2010
Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย