Untitled Document
 
Untitled Document
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยประทานประจำปี 2001(Yamaha Thailand Music Festival 2001)

 

รางวัล ถ้วยพระราชทาน
การแข่งขัน  YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL  2001


- รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  อิเลคโทน Ensemble  รุ่นจิ๋ว
 ได้รับรางวัลถ้วยประทานทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ /เกียรติบัตร  /ทุนการศึกษา
 วง  Five Kids  เพลง  It’s a small World
  1.  เด็กชายพชร  หาญสมุทร
  2.  เด็กชายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์
  3.  เด็กหญิงปุณยนุช คิรีวัฒนาพงค์
  4.  เด็กหญิงชวิศา เวชชากุล
  5.  เด็กหญิงลลิตา ทิพย์อุ่น

วันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2010
Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย