Untitled Document
 
Untitled Document
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยประทานประจำปี 2000(Yamaha Thailand Music Festival 2000)

 

รางวัล ถ้วยพระราชทาน
การแข่งขัน  YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL  2000

 
 - รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  อิเลคโทน Ensemble   รุ่นกลาง
  ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ /เกียรติบัตร  /ทุนการศึกษา
 วง  Titanic 
  1.  เด็กหญิงชิตวัน สัจจะวาที
  2.  เด็กหญิงธนัชพร ดาระดาษ
  3.  เด็กหญิงวรินทร ศิริพรรค
  4.  เด็กหญิงกนกภรณ์ ขุนสมุทร์
  5.  เด็กชายสมิทธ์ โท๊ะยะ
 

 

วันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2010
Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย