Untitled Document
 
Untitled Document
     โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์ และโรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย ก่อตั้งและดำเนินกิจการโดยกลุ่มคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนดนตรี มากว่า 30 ปี โดยได้ร่วมกับสถาบันดนตรี ยามาฮ่า และโรงเรียนดนครีในเครือข่าย ทั่วทุกภาคกว่า 70 แห่ง

     สร้างสรรค์เยาวชนที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคลิกภาพและจิตใจที่อ่อนโยน พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตครอบครัวและการงาน โดย      ปารถนาที่จะเห็นเยาวชนของชาติเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและต่อสังคม
YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2015

   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2016    
กิจกรรม Workshop คีย์บอร์ด โดย คุณโซ่ ETC

   คุณโซ่ (Yamaha Artist) มือคีย์บอร์ดวง ETC อบรมให้ความรู้ในการเล่นคีย์บอร์ดผ่าน Yamaha MONTAGE และ Yamaha Reface Synthesizers แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ และผู้ที่สนใจทั่วไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28/08/59

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2016    
Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย